शरीर जोडिएका संसारकै सबैभन्दा बढी उमेरका जुम्ल्याहाको निधन

काठमाडौं । शरीर जोडि,एर जन्मि,एका ,संसारकै बढी उमेरका दाजुभाई (जुम्ल्याहा) रोनी र डोनी ग्लेया,नको, नि,धन भएको छ । उनीहरुको ६८ वर्षको उमेरमा नि,धन भएको हो । उनीहरुले डेट,नको एक अ,स्पता,लमा प्रा,ण त्यागे,का छन् । उनीह,रुका भा,ई जिम,ले निध,नको खबरको पुष्टि गरेका छन् उनीहरुको अन्य कुनै रोगले नभई प्राकृतिक निधन भएको जनाइएको छ । यी जुम्ल्याहा दा,जुभाइको ,जन्म २८ अक्टो,बर १९५१ मा अमेरिकाz,को ओzहायोमा भएको थियो । उनीह,रुले सानै उमेरेदेखि सर्कसमा काम पाएका थिए । असहाय भएपनि उनीहरु ,निकै परिश्र,मी थिए । ३ वर्षकै उमेरदे,खि सर्क,समा जोडि,एका उनी,हरुले सन् १९९१ सम्म त्यो काम गरेका, थिए ।त्यसपछि उनीहरु आफ्ना, भाइ, बुहा,,रीसँग बस्दै, आ,एका थिए । भाई जिम र उनकी पत्नीले जुम्ल्याहा,को राम्रो हेरबि,चार गर्दै आएका थिए । रोनी र डोनीले, सन् २०१४ मा ६३ वर्षको उमेर पार गरेसँ,गै जीवन,को सबैभन्दा, लामा, या,त्राको कीर्ति,मान बनाए,का थिए । त्यसअ,घि यो रे,कर्ड अमेरि,की मूल,का चेङ र बंकरको नाममा थियो । उनीहरु ६२ वर्ष बाँचे,का थिए ।सन् २०१० मा रोनी र डोनी,को नाममा टिएलसी च्यानलले एउटा वृत्त,चित्र बनाएर प्रसा,रण गरेको, थियो ,। उनी,हरु दुई भाइको, ,पेट जोडि,एको थि,यो । उनीहरु,को कम्म,रदेखि तलको, भाग एउटै र कम्मरभन्दा माथि दुई जना थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया